List of numbers – Wikipedia, the free encyclopedia

כל ערך בוויקיפידיה שמתחיל במילה “רשימה” הוא סיבה למסיבה, ורשימת הערכים על מספרים היא פשוט הדבר הנפלא ביותר שיש. כולל, אם כי לא בניסוח הזה כמובן, “המספר בתרבות הפופולרית”. לדוגמה, חלק מהמספרים בין 0 ל-2999 הם שנים. לא כולם. חלק מהם הם יותר משנה אחת. כמו כן, המספר 2009 הוא השנה הנוכחית, 2008 הוא השנה שעברה, ו-2010 הוא השנה הבאה. כך תבדקו לאיזו שנה מכונת הזמן המקולקלת שלכם שלחה אתכם כשעיתונות הדפוס תעלם סופית.

List of numbers – Wikipedia, the free encyclopedia