Almost Perfect

היום לא עבדתי בגלל שקראתי ספר קצר, קולח ומרתק על עלייתה ונפילתה של WordPerfect Corporation, החברה ששלטה בשוק מעבדי התמלילים בשנות השמונים, מאת מי שניהל אותה ובסופו של דבר נדחק ממנה על ידי המייסדים שנתיים לפני מכירתה ל-Novell.

היה ב-Coding Horror

Almost Perfect