GeoCities will close later this year

היום לא עבדתי בגלל שגיליתי שיאהו סוגרת את Geocities, וחיפשתי את הקבצים של האתר הראשון שהעליתי לשם (ייתכן שהשכונה היתה Soho, אבל אני לא זוכר. זה גם יכול להיות Area51). מצאתי אותו מגובה על דיסק ישן שלמרבה ההפתעה עדיין פעל. פירקתי את הדיסק לחתיכות וזרקתי אותו לפח.

GeoCities will close later this year