מדהים. אינסטפייפר, שירות שמאפשר לשמור עמודים מעניינים כדי לקרוא אותם מאוחר יותר, כולל עכשיו אפשרות מובנית לשמור את העמודים שכבר שמרתם כדי לקרוא אותם מאוחר יותר. כלומר, כדי שתוכלו לשמור לקריאה מאוחרת את העמודים ששמרתם לקריאה מאוחרת.

או, במילים אחרות, השירות הפשוט והמינימליסטי שנועד להקל על העומס שיצרתם בקורא הפידים שלכם מייצר צורך ושוק עבור שירות פשוט ומינימליסטי שיקל על העומס שנוצר בשירות שאמור להקל על העומס.