רציתי כאילו לרדת מהשמים. רציתי לבוא כמו גדולה, כמו מלכה. לתת כניסה. תני כניסה, כאילו, תני כניסה. וכאילו, לתת כניסה. תני, כאילו תני. תני. כאילו, תיכנסי. לתת כניסה. זה כל הקטע, לתת כניסה.
ולא נתתי כניסה.